سوزن منگنه 10Xiaomi Mi 5 Dual SIM 32GB Mobile Phone-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1


سوزن منگنه 10 پیرسز با قدرت بالای نفوذ در کاغذ و عدم شکنندگی هنگام استفاده در بسته های 1000 عددی