سوزن منگنه 24/6Xiaomi Mi 5 Dual SIM 32GB Mobile Phone-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1


سوزن منگنه 24.6 پیرسز با قدرت نفوذ بالا در کاغذ و عدم شکنندگی هنگام استفاده در بسته های 1000 عددی